Ik ben Bruno Eggermont, publiciteitsfotograaf.
Ik werk ondertussen reeds bijna 20 jaar in de reclamewereld.

Als fotograaf beperk ik mij niet tot het louter in beeld brengen van een product op de meest optimale wijze.

Ik neem tevens het initiatief voor wat betreft het inrichten en aankleden van de decors, het zoeken naar een geschikte locatie, het verzorgen van de styling tijdens de opnames en de eindafwerking van de foto's.

Fotograferen in functie van promotie, marketing en reclame beschouw ik immers als een totaalconcept, waarbij met de klant een gezamenlijk traject wordt afgelegd om tot een aantrekkelijk en origineel eindresultaat te komen.

Dat uiteraard aan de meest kritische vereisten voldoet! In dit traject prefereer ik om de verschillende stappen zelf te coördineren of, indien de klant een andere werkwijze verkiest, gezamenlijk afspraken te maken.

Op deze wijze kan ik een hoge graad van tevredenheid garanderen: bij de klant voor wat betreft de beeldvorming van het product, en voor mezelf, in mijn streven naar de meest kwalitatieve dienstverlening.

Image